استاندار اصفهان:

تعداد روزهای ناسالم اصفهان ۵۰ درصد کاهش یافت

استاندار اصفهان گفت: بنا بر گزارش سازمان محیط زیست میزان روزهای ناسالم نسبت به مدت مشابه ۵۰ درصد کاهش یافته که اگر همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول به ویژه مدیریت شهری و صنایع بود، این میزان کاهش می‌توانست بیشتر نیز باشد.

استاندار اصفهان:

تعداد روزهای ناسالم هوای اصفهان کاهش ۵۰ درصدی داشته است

استاندار اصفهان گفت: برنامه اجرایی طرح جامع کاهش آلودگی هوا توسط ۲۰ دستگاه استان اصفهان اجرایی شروع شده و با اجرای این برنامه، تعداد روزهای ناسالم هوای شهر اصفهان ۵۰ درصد کاهش یافته است.

آخرین اخبار