توسط کشاورزان شرق اصفهان صورت گرفت

ساماندهی زاینده‌رود به منظور جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: کشاورزان شرق اصفهان اقدام به ساماندهی رودخانه زاینده‌رود در پایین‌دست کرده‌اند که این امر سبب پیشروی پساب فاضلاب در رودخانه شده و از تولید محصولات غیربهداشتی نیز جلوگیری شده است.

حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان به کجا می‌رود؟

در پیش بینی‌های وزارت نیرو، آبی برای کشاورزان حق آبه دار شرق اصفهان در نظر گرفته نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات