رتبه ی اول کارشناسی ارشد گیاه پزشکی از آن دانشجوی جرقویه ای شد

مهندس مهدي شفيعي حسن آبادی موفق به کسب رتبه اول آزمون سراسري کارشناسي ارشد سال 93 در رشته گياه پزشکي(گرایش حشره شناسی) شد.

كارشناس گياهپزشكي جهاد كشاورزي منطقه جرقويه عليا

علت بیماری پنبه درمزارع جرقويه عليا

مهندس مهدي شفيعي حسن آبادي به تشريح برخي ازعلل اصلي اين پديده وراههای پیشگیری ودرمان بیماری پرداخت.

آخرین اخبار