عکس/ گوینده مشهوری که امروز بازنشسته شد

محمود معصومی که سال‌ها صدا و تصویر او را در گیرنده‌های‌مان میدیدیم و میشنیدیم، امروز بازنشسته شد.

آخرین اخبار