امام جمعه ورزنه:

مسئولان بجای پرداختن به مسائل حاشیه ای با کار جدی برای رفع مشکلات مردم کوشش کنند

امام جمعه ورزنه گفت: مسئولان بدانند مردم مطالبات به حقی دارند که باید بجای پرداختن به مسائل حاشیه ای با تلاش و کار جدی در رفع مشکلات مردم کوشش کنند.

آخرین اخبار