چرا لباس گروگان های داعش نارنجی است؟

یک مسئول آمریکایی دلیل استفاده گروهک تروریستی داعش از لباس نارنجی رنگ را انگیزه تبلیغاتی دانست.

آخرین اخبار