عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

دلالان معضل اصلی بخش کشاورزی/نرخ خرید گندم تولید داخل پایین تر از گندم وارداتی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی نقش پررنگ دلالان و واسطه ها است که تاکنون راهکار مشخصی برای برون رفت از آن ارایه نشده است.

آخرین اخبار