كشاورزان قربانيان اصلي واردات/

ميليون ها دلار میوه‌ خارجی با امضاي چه كساني وارد شده است؟

در 10 ماه نخست امسال،7 میلیون دلار گلابی، 6 میلیون دلار مرکبات و 4 میلیون دلار هلو و شلیل وارد شده است و با توجه به تفاوت میان حجم عظیم میوه‌های خارجی در بازار با آمار گمرک، به نظر می‌رسد بخش زیادی از میوه‌های موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شود.

آخرین اخبار