جشن مهندسی با چاشنی “گل ‌پری‌جون” در اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، برای دومین سال پیاپی مراسم بزرگداشت روز مهندس را به محفل ساز و آواز تبدیل کرد.

آخرین اخبار