تحلیل- گلوبال ریسرچ:

اگر سوریه سقوط کند، جنگ بعدی در ایران خواهد بود

گلوبال ریسرچ نوشت: در صورت شکست سوریه و شروع جنگ در ایران، کشورهای روسیه و چین نفوذ منطقه‌ای خود را از دست خواهند داد و در نتیجه امپریالیسم جهانی آمریکا بر جایگاه متزلزل مسکو و پکن در خاورمیانه غلبه خواهد کرد.

آخرین اخبار