وزير امور خارجه در مراسم كلنگ‌زني نمايشگاه بين‌المللي اصفهان:

اصفهان نمایشگاه بزرگی از ایران اسلامی است/ تحریم نتوانست مردم را از دولت جدا کند

محمد جواد ظریف گفت: گلزار شهدای اصفهان نمایشگاه ایثار و مقاومت و همچنین فرهنگ مقاومت یکی از بزرگترین مبانی جمهوری اسلامی در جهان کنونی است.

آخرین اخبار