رمضان بار سفر بست تا برای فرصت استغفاری دیگر منتظر عرفه سیدالشهدا(ع) باشیم

ماه رمضان گذشت و دیگری امید به شب‌های قدر نیست و برای بخشیده شدن باید منتظر عرفه حسین بن علی(ع) ماند.

آخرین اخبار