عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنایع دستی اصفهان

بسته‌بندی واحد برای صنایع دستی و آثار هنری اصفهان درنظر گرفته شود

عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: بسته‌بندی واحد برای صنایع دستی و آثار هنری اصفهان باید درنظر گرفته شود اما متأسفانه ما در بسته‌بندی صنایع دستی ضعف داریم.

آخرین اخبار