طاده ظهرابیان

احساس عجیب جوان مسیحی در حرم امام رضا

طاده از ارامنه ی اصفهان اولین احساس زیبا و مثبت زندگی اش را حضور در حرم امام رضا و لمس ضریح آن حضرت می دانست.

آخرین اخبار