گفتگو با کارشناس ارشد مسائل بین الملل

پیوستگی نگاه مقام معظم رهبری در جریان مذاکرات

دکتر آقا حسینی گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری صحنه ی مذاکرات مبادا موجب نگرانی دوستاران حقوق هسته ای و امنیت ملی ایران شود.

آخرین اخبار