حجت الاسلام عباس صادقی

تبلیغ دین بالاترین افتخار من در زندگی است

حجت الاسلام عباس صادقی، تبلیغ دین را رساندن پیام الهی،سیراب نمودن تشنگان معارف الهی و بالاترین افتخار در زندگی عنوان کرد.

آخرین اخبار