وزیر امور خارجه‌ در نشست خبری عنوان کرد

بحث گزاره برگ دیگر موضوعیت ندارد/باب مذاکره و مفاهمه با غرب و امریکا در مسائل منطقه ای را باز می کنیم

وزیر امور خارجه گفت: محدودیت‌های پذیرفته شده ایران در برجام ۱۰ ساله بوده و قطعنامه شورای امنیت در این زمینه کاملا صریح است. محدودیت بعد از ۱۰ سال تمام می‌شود مگر اینکه توافق به هم بخورد که آن موقع همه چیز به هم می‌خورد.

گزارش تصویری:

امضای مردم شرق اصفهان پای طومار گزاره برگ ملی هسته ای/ عکس

مردم شرق اصفهان با حضور در جایگاه های نماز جمعه طومار گزاره برگ ملی هسته ای را امضا کردند.

در دومین جمعه خرداد ماه برگزار می شود:

امضای گزاره برگ ملی هسته ای در پایگاه های نماز جمعه شرق اصفهان

گزاره برگ ایرانی در برابر گزاره برگ آمریکایی در کلیه پایگاه های نماز جمعه شرق اصفهان به امضا می رسد.

آخرین اخبار