۵ عاملی که توافق آتش بس سوریه را تهدید می‌کند

با وجود اینکه دولت سوریه و مخالفان این کشور متعهد شده اند که به طرح آتش بس پایبند باشد، اما شماری از عوامل این طرح را تهدید می کنند. برخی از این عوامل مربوط به طرف های منطقه ای و برخی نیز مربوط به گروه های مسلح است.

آخرین اخبار