روزه داری ورزشکاران چگونه باشد؟

برای ورزشکاران که به صورت آماتور یا حتی حرفه‌ای ورزش می کنند، هیچ محدودیتی به لحاظ انجام فعالیت ورزشی در حین روزه داری نیست به شرط آنکه به توصیه های غذایی و تمرینی توجه لازم را داشته باشند.

آخرین اخبار