عصبانیت نماینده ارشد کنگره آمریکا از راهپیمایی روز قدس/گرما هم جلودار مردم نبود

یک نماینده ارشد کنگره آمریکا در بیانیه‌ای با محکوم کردن حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی روز قدس نوشته گرمای هوا هم مانعی برای این حضور ایجاد نکرده است.

آخرین اخبار