پرسه «دلالان سند» در خلوتگاه مردمان نیازمند یا طمع‌کار/ کلاهبرداری با ویترین «کسب دعای مردم»!

دو دسته برای دلال‌های سند، حکم پول دارند؛ اول کسانی که نیازمند سند هستند تا یک نفر ضمانتشان کند و دوم، افرادی که می‌خواهند از ورق‌های سند ملک‌شان هم پول درآورند.

آخرین اخبار