نگاهی کوتاه به آموزه هاي زينبي

اگر اسلام، عزت و اقتدار خويش را به عده و عده مي کاويد، هرگز حضرت سيدالشهداء، حضرت زينب و اعوان و انصارشان با تعداد نفرات و حربه هاي اندک در مقابل خيل دشمنان دين نمي ايستادند و بر ايمان و باورهاي خويش پاي نمي فشردند.

آخرین اخبار