دکتر سعید زیباکلام در نامه ای خطاب به دکتر حسن روحانی:

آقای رئیس جمهور! با دانشگاهیان سرلشکرانه رفتار نکنید

در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی و مصاحبه تلویزیونی وی، دکتر سعید زیباکلام عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران نامه‌ای سرگشاده برای دکتر روحانی نوشت. در بخشی از این نامه آمده است: ” اگر به‌راستی خواهان فضای باز دانشگاهی و شکوفایی اندیشیدن و نظریه‌سازی هستیم تحت هیچ شرایطی با دانشگاهیان سرلشکرانه رفتار نکنیم.”

آخرین اخبار