پیاده کردن نقاشی معروف جهان روی زمین کشاورزی +تصاویر

این طرح روی محصولات در حال رشد یک مزرعه در نزدیکی مینیاپولیس اجراشده است.

آخرین اخبار