به بهانه آغاز زعامت رهبر معظم انقلاب؛

عبور از بحران در 28 سال اخیر با مدیریت بی نظیر امام خامنه ای/ نعمتی عظیم که در سال 68 به کشور هدیه شد

امام خامنه ای توانست در طول حدود سه دهه رهبری جامعه اسلامی، امت را از شرایط خطیر و حساس عبور دهد و با همه مشکلاتی که از داخل و خارج ایجاد شده و می شود، بهترین شکل هدایتگری را به نمایش بگذارد.

آخرین اخبار