رفیعی مطرح کرد:

۶۸ مورد تخلف نانوایی های اصفهان در مصرف زیاد نمک

مدیر گروه بهداشت محیط استان گفت:در سال جاری حدود یکهزار و ۳۰۵ مورد نمونه برداری از سطح نانوایی های استان انجام گرفته که در این بین ۶۸ مورد تخلف از این صنف در حوزه مصرف زیاد نمک ثبت شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات