شناسایی وسایل خطرناک؛

۱۰ وسیله رایج در خانه‌ها که سرطان زا هستند

خانه مکانی امن و به دور از خطرات و آلودگی‌های محیط بیرون به نظر می‌رسد که ما توانایی زیادی در کنترل آلودگی‌های محیط بیرون را نداریم اما لازم است به وسایلی که در خانه‌ی خود استفاده می‌کنیم توجه داشته باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات