با افزایش سطح زیرکشت محصولات ارگانیک؛

چگونه «محصولات ارگانیک» را بشناسیم؟

گاهی کشاورزی مدعی می‌شود که هیچگونه کود و سم شیمایی در محصولات تولیدی خود استفاده نکرده و محصولاتش ارگانیک است؛ ممکن است این محصول سالم باشد اما زمانی می‌توان گفت این محصولات ارگانیک است که …

آخرین اخبار

تبلیغات