محصولی به نام مرغ ارگانیک در ایران وجود ندارد؛

دروغی به نام مرغ ارگانیک در برخی فروشگاه ها/سودجویی های نوین با استفاده از غفلت مردم

مرغ ارگانیک یکی از محصولاتی است که این روزها در فروشگاه‌‌ها عرضه می‌شود در حالیکه کارشناسان امکان وجود چنین مرغی را در بازار غیر ممکن می‌دانند.

آخرین اخبار

تبلیغات