مدیرکل بهزیستی استان اصفهان

بهترین مراکز توانبخشی کشور در اصفهان قرار دارد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: بهترین مراکز توانبخشی کشور در اصفهان قرار دارد.

پای حرف‌های پر غُصه مدیر کل از سالی که گذشت؛

غربت بهزیستی اصفهان در سایه کمبود اعتبارات مالی و نبود حامی!

محمود محمدزاده؛ مردی با ۳۶ سال سابقه کار در سازمان بهزیستی، مدیری که اگر چه خیلی دلش می‌خواهد میز و صندلی خود را به فرد دیگری داده و برود تا جوانان تازه نفس‌تر سکان این کشتی را به عهده بگیرند اما شاید خبر نداشته باشد خیلی‌ها دلشان اصلا راضی به این اتفاق نیست و خدا خدا می‌کنند که امثال محمدزاده‌ها هیچ‌ گاه میدان خدمت را خالی نکنند؛ حتی اگر خستگی کار و سنگینی مسوولیت خسته‌شان کرده باشد!

آخرین اخبار

تبلیغات