فیلترینگ از شایعه تا واقعیت؛

آیا تلگرام فیلتر می شود؟

مدتی است در فضای مجازی مسائلی پیرامون فیلتر شدن تلگرام مطرح شده است که آن ها را بررسی می کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات