تحليل کوتاه از نقش حجاب در جامعه؛

حجاب؛ پر پرواز بر بلندای قله ها

خداوند مهربان خواسته تا زنان بتوانند با حفظ حرمت و ارزش والايشان در جامعه نقش آفرين باشند و هرگز مورد بی حرمتی، آزار و طمع ديگران قرارنگيرند.

آخرین اخبار

تبلیغات