بصیرتی نافذ، دینداری متقن و ایمانی محکم در راه خدا؛

عباس می داند مذاکره در محاصره معنا ندارد

وقتی می گویند عباس بن علی علیهما السلام در راه دین خدا محکم بود، دینداری متقن و محکم، یعنی حتی حاضر نیست با دشمن امام خودش صحبت کند. شمری که بارها نسبت های فامیلی عباس را متذکر می شود عباس حتی رو بر نمی گرداند. تا وقتی که امامش دستور به شنیدن حرف دشمن می دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات