عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

باز پس گرفتن آب زاینده رود غیر ممکن است

تأمین آب شرب، کشاورزی، صنایع و بخش‌های دیگر چند سالی است که به معضلی جدی برای مسؤولان استان اصفهان تبدیل شده و گرچه کاهش بارندگی در این سال‌ها در این موضوع بی‌تأثیر نبوده اما به نظر می‌رسد اقدامات غیر کارشناسی در بخشش آب زاینده‌رود در این مسئله تاثیر فراوان‌تری داشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات