ارتباط ماه رمضان با تورم!!

از منظر اقتصادی کم شدن تقاضای یک وعده غذایی , می تواند تغییراتی در عرصه نظام عرضه و تقاضا رقم بزند.

آخرین اخبار

تبلیغات