زنجیره ی زرین؛ میلاد با سعادت ثامن الحجج علیه آلاف التحیه و الثناء

صدائی از دور دست به گوش می رسد/ همهمه ای فراگیر/ و گوش هائی که تیز شده اند پسر رسول خداست/ عالم آل محمد صلی الله علیه و آله (رضای اهل بیت رسول خدا)

آخرین اخبار

تبلیغات