متنی در مقابل اظهار نظر اخیر

تقوا ملاک ارزیابی؛ به روستایی بودن خود می بالم

نقش روستاييان در انقلاب اسلامي بر همگان آشکار است و بيشترين سهم از انقلاب اسلامی در کارنامه همین مردم پاک روستا ثبت شده است.

پیغامی از خط 175:

حضوری که در لحظه سخت نیاز، سایه عزت بر سر ایران افکند

اين روزها صحبت از عاشقي، دلدادگي، گمنامي، چشم انتظاري و دستان بسته  است

آخرین اخبار

تبلیغات