مقايسه اي ميان انتظار در جامعه شيعي و مكاتب و اديان ديگر؛

انتظار در مکتب شیعه انقلاب ساز و انسان ساز است

انتظار منجی در شیعه تحرک، شوریدگی، مجاهدت و آمادگی را رقم می زند، که انسان ساز و انقلاب ساز است انقلابی که ثمره اش این است که نیجریه این همه شیعه و منتظر امام زمان دارد…

به مناسبت ولادت با سعادت یازدهمین امام شیعیان؛

تشکیلات سازی امامت در زمان امام حسن عسکری(ع)

آماده نمودن مردم در جهت پذیرفتن امام غائب در طول سال ها و با وجود اسلام اموی و حکام ظالم نشان دهنده نظام تشکیلاتی قدرتمند شیعه در آن عصر بوده است که تنها بخشی از طراحی ها و فعالیت های امامان ما بود خصوصا امام حسن عسکری (ع) در شرایطی باید کار را تمام کند که زمینه برای یک تحول بزرگ در شیعه آماده شده باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات