بهره برداري از فاز اول مرمت قلعه تاريخي شاه دژ و فاز دوم تله كابين؛

صفه تا ۵ سال آينده به قطب گردشگري ايران تبديل می شود

عضو كميسيون اقتصادي و گردشگري شوراي اسلامي شهر اصفهان اظهاراميدواري كرد: تا ۵ سال آينده پارك كوهستاني صفه به قطب گردشگري ايران تبديل می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات