ماندن یا نماندن انگلیس، مسئله این است؛

موافقین و مخالفین ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا چه دلایلی دارند؟

انگلیس همواره خود را یک سر و گردن از بقیه اعضای اتحادیه بالاتر می دانسته و به غیر از نقش خود به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی اروپایی، به نوعی نمایندگی آتلانتیک را هم در اتحادیه اروپا بر عهده داشته است.

محسن منصوری:

یمن، آوردگاه نظامی عربستان یا بزنگاه سیاسی آمریکا!

یمن حکم حیاط خلوت عربستان را دارد که کسی حق دخالت در حاکمیت آن را ندارد مانند آمریکای لاتین برای آمریکایی ها و یا آسیای مرکزی برای روس ها!

محسن منصوری:

پیشینه سلفی گری در عراق با تاکید بر دولت اسلامی عراق و شام

تروریست‌های داعش با اجرای برنامه تفرقه سرویس‌های اطلاعاتی غربی و منطقه‌ای، طی سال‌های اخیر به نام اسلام، بزرگترین نقش را در پیش‌برد سناریوی اسلام‌هراسی و شیعه‌هراسی ایفا کرده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات