زمین 100 میلیون ریالی توسط واقف شاهتوری جهت باغ جوانه ها ی قرآن اختصاص یافت

حسن قدرتی و وجیهه قاسمی واقفان شاهتوری ساخت مجموعه قرآنی باغ جوانه ها را جهت امور قرآنی با هزینه شخصی متقبل شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات