سرپرست هیئت بیماران خاص و ناشنوایان استان اصفهان:

تصمیمم برای کاندیداتوری هیئت بیماران خاص قطعی شد

سرپرست هیئت بیماران خاص و ناشنوایان استان اصفهان گفت: برای مجمع انتخاباتی هیئت بیماران خاص ثبت‌نام کرده‌ام، اما تا زمان برگزاری مجمع ناشنوایان سرپرستی این هیئت را نیز بر عهده خواهم داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات