فرماندار شهرستان اصفهان:

حیات شرق اصفهان وابسته به زاینده رود است/ با ارائه برخی گزارشات مردم را نگران نکنیم

فرماندار شهرستان اصفهان گفت: وظیفه اصلی ما ایجاد سلامت روحی و روانی برای مردم است و لیکن با برخی صحبت ها برای مردم نگرانی درست نکنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات