​به میزبانی آموزش و پرورش منطقه جلگه برگزار شد؛

چهارمین مجمع بحث و گفت وگوی کانون های شرق استان

چهارمین مجمع بحث و گفت وگوی کانون های شرق استان با موضوع نفی خشونت، به میزبانی آموزش و پرورش منطقه جلگه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات