مجلس از نگاه مردم متفاوت از مجلس در قانون اساسی است/ لزوم پالایش قوانین بعد از 113 سال

نماینده ادوار مجلس گفت: اصول 62 تا 90 قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس را تعیین کرده اما وظیفه نمایندگان از نگاه مردم و آیین نامه داخلی مجلس متفاوت است.

آخرین اخبار

تبلیغات