تبلیغ کالای خارجی

رقابت نابرابر کالای داخلی و خارجی در تلویزیون

مدتی است که این موضوع بار دیگر به دست فراموشی سپرده شده و تابلوهایی با اسامی عجیب وغریب و خارجی رسما و علنا به فضای شهرها برگشته اند . بیلبوردها و تابلوهایی که گاه متاثر از سریالهای شبکه های فارسی زبان معاند هستند؟!

آخرین اخبار

تبلیغات