دفتر خاتمی چه چیز را تکذیب کرد؟

در خبری عنوان شده که قرار بود از مجسمه خاتمی رونمایی شود و که خاتمی از این موضوع استقبال نکرده در حالی که تکذیبیه فوق به این موضوع اشاره نکرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات