رئیس‌کل دادگستری اصفهان:

قضات هر مجرمی را به زندان نفرستند

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: اگر فرد متخلفی امنیت شهر یا منطقه‌ای را مخدوش کرده قضات با او قاطعانه برخورد کنند، ولی اگر تخلف فرد به حدی است که اگر به زندان نرود هیچ اتفاقی نمی‌افتد، به زندان فرستادن وی درست نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات