به همت و تلاش ابوالفضل باقری قورتانی؛

مجتمع تولید و پرورش قارچ خوراکی قورتان بخش بن رود احداث می شود

پروانه احداث مجتمع تولید و پرورش قارچ خوراکی در بخش بن رود روستای قورتان به همت جوان فعال این روستا، صادر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات