گفتگو با مادر شهید مجتبی جعفرپیشه؛

رازی که ۴ سال از مادر مخفی بود!

مجتبی گفت: حضرت زهرا(س) به خواب من هم آمد و گفت «اگر مادرت راضی نباشد شهادتت درست نیست، پس برو و مادرت را راضی کن!» خطاب به من گفت: مادرم راضی نیستی خودم را فدای علی اصغر حسین کنم؟!

آخرین اخبار

تبلیغات